Vyhlašovateli dětské soutěže v sólovém zpěvu „Karlovarský skřivánek“ jsou Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka a Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary. Soutěž je určena pro 6 – 15 leté děti a mládež ze základních škol, víceletých gymnázií, základních uměleckých škol nebo jiných školských zařízení.

 

Smyslem soutěže je:

  • vytváření příležitostí pro talentované žáky (pro mnohé je to první zkušenost s veřejným sólovým vystoupením
  • vyhledávání talentů a následná péče o jejich další odborné vedení
  • rozvíjení zájmu o hudební výchovu a pěvectví
  • získávání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže
  • soutěž je rovněž diskuzním fórem o pěvectví a hudební výchově na školách

Soutěž je vyhlašována každoročně a probíhá ve čtyřech kategoriích. Podrobnosti se dočete v propozicích soutěže.

Soutěžní úkol je stejný ve všech kategoriích – jedna píseň národní a jedna píseň podle vlastního výběru. U kategorie C ještě píseň národní v náročnější úpravě.

Soutěž začíná školními koly, odkud postupují vítězové do krajských kol. Jejím završením je každoročně celostátní kolo v Karlových Varech.

 

ILUSTRACNI FOTO 1  ilustracni-obrazek-4  ILUSTRACNI FOTO 3