Školní kolo ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, původně ohlášené na 27. a 28. 11. 2013, se z organizačních důvodů o jeden den přesouvá a bude se tedy konat v úterý 26. 11. a ve středu 27. 11. 2013 v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

 

Školní kolo pěvecké soutěže se koná ve dnech  26.  a  27. 11. 2013
v aule ZŠ a ZUŠ od 9 hodin.

 

Soutěží se v 6 kategoriích:

 

26. 11. 2013 - úterý

NA – nehudebníci A

NB – nehudebníci B

 

27. 11. 2013 - středa

HA – hudebníci A

HB – hudebníci B

A2 – zpěváci ZUŠ

C   – zpěváci ZUŠ

 

Kategorie podle věku soutěžících:

Kategorie A, A2 - žáci narození po 31.8.2002

A -  nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu.    

A2 - studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu např. v ZUŠ nebo jiných školách či školských zařízeních, event. soukromě.

Kategorie B - žáci narození mezi 1.9.1998 a 31.8.2002 (včetně) - nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu.    

Kategorie C - žáci narození mezi 1.9.1998 a 31.8.2002 (včetně), kteří studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu např. v ZUŠ nebo jiných školách či školských zařízeních, event. soukromě.

 

Nejúspěšnější soutěžící získají diplomy, čestná uznání a ceny, které věnovalo SRPDŠ při  ZŠ a ZUŠ K. Vary, ti nejlepší postoupí do krajského kola soutěže, které se koná 10. a 11. února 2013.

 

 

Mgr. Jiří Zeman